STTTênĐơn vị thực hiệnNăm
1Thực hiện chế độ báo cáo thông kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu năm 2017Văn phòng Tổng cục28/11/2017