STTTênKinh phíChủ nhiệm đề tàiĐơn vị thực hiệnThời gian
1Nghiên cứu, đề xuất định hướng hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực môi trường110.000.000 đ (Một trăm mười triệu đồng)TS. Trần Quốc TrọngVụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế2017 - 2018 (12 tháng)
2Nghiên cứu, đề xuất định hướng quản lý môi trường trong bối cảnh công tác xanh150.000.000 đ (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn)ThS. Dương Xuân ĐiệpViện Khoa học quản lý môi trường2012
3Nghiên cứu cơ sở khoa học phuc vụ công tác đánh giá tác động môi trường của các dự án khai thác và chế biến một số khoáng sản có chứa phóng xạ1.680.000.000 đTS. Lê Ngọc NinhCục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường2013-2015
4Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng bộ hệ số phát thải phục vụ kiểm soát khí thải đối với một số ngành công nghiệp chính ở Việt Nam (triển khai thí điểm cho ngành xi măng, nhiệt điện và ngành sản xuất sử dụng lò hơi công nghiệp)ThS. Nguyễn Đức HưngCục Kiểm soát ô nhiễm2012-2015
5Nghiên cứu, đánh giá chính sách khuyến khích, hộ trợ quản lý lưu vực sông và đề xuất giải pháp hoàn thiệnThS. Hàn Trần ViệtViện Khoa học quản lý môi trường2016
6Nghiên cứu phương pháp xây dựng và cập nhật thông tin các điểm nóng môi trường lên môi trường mạng ứng dụng công nghệ GIS, phục vụ quản lý nhà nước về môi trường150.000.000 đ (Một trăm năm mươi triệu đồng)ThS. Nguyễn Anh DũngTrung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường2019
7Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về mô hình hoạt động của quỹ/chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong việc áp dụng công nghệ xanh và khả năng triển khai tại Việt NamVụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế 2019
8Nghiên cứu khả năng áp dụng mô hình “nền kinh tế tuần hoàn” phục vụ công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Việt NamViện Khoa học môi trường2019
9Nghiên cứu, xây dựng đề án Phát triển công nghiệp sinh học lĩnh vực môi trường đến năm 20302018-2020
10Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng khung pháp lý bảo vệ môi trường vùng ven biển có tính liên ngành, liên tỉnhViện Khoa học môi trường2018-2019
12345678910...Trang cuối